Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Οι ψηφιακές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών μπορούν να βοηθήσουν να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του κορωνοϊού και να σώσουν ζωές συμπληρώνοντας την παραδοσιακή διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών. Ο κορωνοϊός δεν γνωρίζει σύνορα και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και τα Kράτη Mέλη εργάζονται για την απρόσκοπτη διασυνοριακή λειτουργία αυτών των εφαρμογών.
Στα πιο πάνω πλαίσια, στην Κύπρο υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, και το Συμβουλευτικό ρόλο του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) και του Υπουργείου Υγείας αναπτύσσεται για σκοπούς Δημόσιας Υγείας, η εφαρμογή CovTracer - Exposure Notification (CovTracer-EN). Η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει ανατεθεί στο κέντρο αριστείας Κοίος και στο κέντρο αριστείας CYENS.

Tο CovTracer-EN είναι η επίσημη εφαρμογή της Κυπριακής Κυβέρνησης η οποία δημιουργήθηκε για την ανίχνευση επαφών με βάση την τεχνολογία Bluetooth του τηλεφώνου σας. Η εφαρμογή στοχεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων του ΥΥ της Κυπριακής Κυβέρνησης για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 στην Κυπριακή κοινότητα.

Η εφαρμογή θα είναι σε καθαρά εθελοντική βάση, θα μπορεί να εντοπίσει πιθανή επαφή του χρήστη με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 μετά από αξιολόγηση ημερομηνίας, χρονικού διαστήματος και εγγύτητας της επαφής του χρήστη με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Bluetooth και το Google-Apple Exposure Notification (GAEN) για να καταγράφει πότε είστε κοντά σε άλλους χρήστες της εφαρμογής. Εάν ένας χρήστης της εφαρμογής έχει βρεθεί θετικός στον ιό, τότε έχει την επιλογή να εισάγει έναν κωδικό στην εφαρμογή της ώστε να στείλει αυτή την πληροφορία στις εφαρμογές άλλων χρηστών με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή.

Σημειώνεται ωστόσο πως αυτή η εφαρμογή σε καμιά δεν αντικαθιστά την ενεργητική ιχνηλάτηση που διεξάγεται από το Υπουργείο Υγείας με τη συμβατική μέθοδο.

Με πλήρη σεβασμό των δεδομένων και του απορρήτου σας, η εφαρμογή CovTracer-EN:
• δεν ταυτοποιεί δημόσια οποιονδήποτε χρήστη με τον ιό
• δεν διαθέτει προσωπικά δεδομένα στο ΥΥ χωρίς την συγκατάθεσή σας
• δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την ανίχνευση επαφών

Σας ζητάμε να συμμετέχετε σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή ώστε να συμβάλετε σημαντικά στην καταπολέμηση του κορωνοϊού. Προστατέψτε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, την κοινότητά σας και τους ευάλωτους πολίτες. Ενθαρρύνετε όλους όσους γνωρίζετε να κάνουν λήψη και χρήση της εφαρμογής CovTracer-EN όπου είναι δυνατόν. Η βασική μας φιλοσοφία είναι ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον κορωνοϊό συνεργαζόμενοι, ενδυναμώνοντας την Κυπριακή Κοινωνία με εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά με την προστασία όμως της ιδιωτικής σας ζωής.