Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας


1. Γιατί να χρησιμοποιείτε εφαρμογές ανίχνευσης και προειδοποίησης;
Ο εντοπισμός και η προειδοποίηση εφαρμογών μπορούν να βοηθήσουν να σπάσει η αλυσίδα των λοιμώξεων από COVID-19, σε Εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, και να σώσει ζωές χρησιμοποιώντας την αυτόματη ανίχνευση. Στον αγώνα κατά του COVID-19, τα περισσότερα Κράτη Μέλη έχουν ξεκινήσει μια Εθνική εφαρμογή ανίχνευσης και προειδοποίησης επαφών.
Πέραν των πιο πάνω επισημαίνεται πως αυτή η εφαρμογή σε καμμιά δεν αντικαθιστά την ενεργητική ιχνηλάτηση που διεξάγεται από το Υπουργείο Υγείας με τη συμβατική μέθοδο.


2. Ποιοι σας παρέχουν αυτή την εφαρμογή και ποιοι οι ρόλοι τους;

  • Αυτή η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί από τα κέντρα αριστείας CYENS και KΟΙΟΣ υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, και το Συμβουλευτικό ρόλο του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) και του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ). Οι ρόλοι κάθε οργανισμού στη διαχείριση δεδομένων και απορρήτου είναι οι εξής:
  • Το ΥΥ έχει το ρόλο του εθνικού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την εφαρμογή για κινητά CovTracer-EN), καθώς και το ρόλο του κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, μαζί τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα με άλλες εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για φορητές συσκευές.
  • Το ΥΥ ανέθεσε στα κέντρα αριστείας CYENS και ΚΟΙΟΣ την τεχνική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο για τη λειτουργία της εφαρμογής CovTracer-EN σε εθνικό επίπεδο, όσο και για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα της CovTracer-EN με άλλες εθνικές εφαρμογές για φορητές συσκευές ιχνηλάτησης επαφών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ.


3. Η χρήση της εφαρμογής είναι προαιρετική;
Η χρήση της εφαρμογής είναι εντελώς προαιρετική. Είναι δική σας και μόνο δική σας η απόφασή αν και πώς θα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Αν και η εγκατάσταση και η χρήση της εφαρμογής είναι προαιρετική, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία καταγραφής περιπτώσεων έκθεσης, πρέπει να δώσετε μέσω της εφαρμογής στο ΥΥ την σχετική συγκατάθεση σας ώστε η εφαρμογή να μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό, πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση Ανίχνευσης Έκθεσης», την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή. Η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη, διαφορετικά η εφαρμογή δεν θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στη λειτουργία καταγραφής περιπτώσεων έκθεσης της συσκευής σας. Μπορείτε, ωστόσο, να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή στην εφαρμογή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η διαβίβαση των τυχαίων αναγνωριστικών κωδικών σας (random IDs) και κάθε πληροφορίας σχετικά με την ημερομηνία της COVID-19 εξέτασης και την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων σας για διακρατικές προειδοποιήσεις (βλ. ερώτηση 10) είναι προαιρετική. Δεν θα σας επιβληθούν κυρώσεις εάν δεν κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί ή να ελεγχθεί αν και πώς χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, κανείς δεν θα ξέρει αν δώσατε τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς σας.


4. Με ποια νομική βάση υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;
Γενικά, το ΥΥ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο βάσει της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της πρότασης 1 στοιχείο α) και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος διατίθενται στο σημείο 11 του εγγράφου αυτού.


5. Σε ποιους απευθύνεται η εφαρμογή;
Η εφαρμογή απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στην Κύπρο και είναι τουλάχιστον 18 ετών.


6. Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία;
Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομένων (βλ. ενότητες 5α, 5β και 5γ κατωτέρω για λεπτομέρειες). Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η εφαρμογή δεν συλλέγει δεδομένα που θα επέτρεπαν στο ΥΥ ή σε άλλους χρήστες να εντοπίσουν την ταυτότητα ή τη τοποθεσία σας. Επιπλέον, η εφαρμογή σκοπίμως δεν χρησιμοποιεί εργαλεία παρακολούθησης για την καταγραφή ή την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Τα δεδομένα που συλλέγονται από χρήστες που είναι θετικοί στη νόσο COVID-19 αποθηκεύονται στον εθνικό εξυπηρετητή υπό την ιδιοκτησία τou ΥΥ. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η εφαρμογή μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Δεδομένα Πρόσβασης
Τα δεδομένα πρόσβασης δημιουργούνται όταν κατεβάζετε κλειδιά άλλων χρηστών στο κινητό σας. Κάθε φορά που ανακτώνται δεδομένα από το σύστημα εξυπηρετητή της εφαρμογής, η διεύθυνση IP σας δεν καταγράφεται στον εξυπηρετητή. Υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:
• Ημερομηνία και ώρα ανάκτησης (χρονοσφραγίδα)
• Όγκος μεταδιδόμενων δεδομένων (ή μήκος πακέτου)
• Κοινοποίηση επιτυχούς ανάκτησης.

Τα εν λόγω δεδομένα πρόσβασης υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την ασφάλεια και τη συντήρηση της τεχνικής υποδομής. Δεν θα έχετε ταυτοποιηθεί προσωπικά ως χρήστης της εφαρμογής και δεν είναι δυνατή η δημιουργία προφίλ χρήστη. Η διεύθυνση IP δεν θα αποθηκευτεί μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης.

β. Στοιχεία Επαφής
Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα «Ανίχνευση Επαφών» στο λειτουργικό σύστημα του smartphone σας, το οποίο χρησιμεύει για την καταγραφή συναντήσεων (επαφών) με άλλους χρήστες, τότε η συσκευή σας θα στέλνει συνεχώς τυχαίος δημιουργηθέντες αριθμούς αναγνώρισης («τυχαίοι αναγνωριστικοί κωδικοί») μέσω του Bluetooth Low Energy, τους οποίους μπορούν να λάβουν και άλλα smartphone στην περιοχή σας, εάν είναι δυνατή η καταγραφή έκθεσης σε αυτά. Το smartphone σας, με τη σειρά του, λαμβάνει επίσης τα τυχαία αναγνωριστικά των άλλων smartphone. Εκτός από τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς που λαμβάνετε από άλλα smartphone, η λειτουργία καταγραφής εκθέσεων του smartphone σας καταγράφει και αποθηκεύει τα ακόλουθα στοιχεία επαφής:
• Ημερομηνία και ώρα Επαφής
• Διάρκεια Επαφής
• Ισχύς σήματος Bluetooth της επαφής
• Κρυπτογραφημένα μεταδεδομένα (έκδοση πρωτοκόλλου και ισχύς μετάδοσης).
Οι δικοί σας τυχαίοι αναγνωριστικοί κωδικοί και εκείνοι που λαμβάνονται από άλλα smartphone, καθώς και τα άλλα στοιχεία επαφής (ημερομηνία και ώρα της επαφής, διάρκεια της επαφής, ισχύς σήματος της επαφής και κρυπτογραφημένα μεταδεδομένα) καταγράφονται από το smartphone σας σε αρχείο έκθεσης και αποθηκεύονται εκεί για 14 ημέρες. Η λειτουργία που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των επαφών με άλλους χρήστες ονομάζεται «Ειδοποιήσεις έκθεσης στη νόσο COVID-19» στα smartphone Android και iPhone. Επισημαίνεται ότι αυτή η λειτουργία καταγραφής έκθεσης δεν αποτελεί μέρος της εφαρμογής, αλλά αναπόσπαστο μέρος του λειτουργικού συστήματος του smartphone σας. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία καταγραφής εκθέσεων παρέχεται σε εσάς από την Apple (iPhones) ή την Google (Android Smartphones) και υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των εν λόγω εταιρειών. Το ΥΥ δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που εκτελείται από το λειτουργικό σύστημα σε σχέση με την καταγραφή της έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία καταγραφής εκθέσεων στα smartphone Android διατίθενται στη διεύθυνση:
https: //support.google.com/android/answer/9888358?hl=en.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία καταγραφής έκθεσης της Apple μπορείτε να βρείτε στις ρυθμίσεις του iPhone στην ενότητα «Privacy» > «Health» > «COVID-19 Exposure Logging».Σημειωτέων ότι η λειτουργία καταγραφής έκθεσης είναι διαθέσιμη μόνο εάν η έκδοση iOS 13.5 ή μεταγενέστερη είναι εγκατεστημένη στο iPhone σας.
Η εφαρμογή επεξεργάζεται τα δεδομένα επαφής που προκύπτουν και αποθηκεύονται από το smartphone σας μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η ανάλογη λειτουργία εντοπισμού εγγύτητας της εφαρμογής.

γ. Δεδομένα υγείας
Ως δεδομένα υγείας νοούνται όλα τα δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με παρελθούσες και τρέχουσες ασθένειες, αλλά και σχετικά με τον κίνδυνο ασθένειας ενός ατόμου (όπως ο κίνδυνος το άτομο να έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό). Για τους χρήστες που έχουν προσβληθεί από τη νόσο COVID-19, τα δεδομένα υγείας περιλαμβάνουν τα ψευδωνυμοποιημένα κλειδιά μόλυνσης/έκθεσης, την ημερομηνία εξέτασης του χρήστη για τη νόσο COVID-19 και την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.


7. Χαρακτηριστικά εφαρμογής

α. Ιχνηλάτηση εγγύτητας
Η βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι η καταγραφή της έκθεσης στη νόσο. Αυτό χρησιμεύει για την παρακολούθηση πιθανών επαφών με άλλους χρήστες της εφαρμογής που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, για την αξιολόγηση του κινδύνου μόλυνσης σας και — με βάση τον εντοπισθέντα κίνδυνο — για την παροχή συμβουλών υγείας και συστάσεων σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καταγραφής έκθεσης, τότε αρκετές φορές την ημέρα ενώ η εφαρμογή θα ανακτά από τον εξυπηρετητή της εφαρμογής κατάλογο τυχαίων αναγνωριστικών κωδικών από χρήστες που έχουν βρεθεί θετικοί και μοιράζονται τους δικούς τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς. Η εφαρμογή μοιράζεται αυτούς τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς με τη λειτουργία καταγραφής περιστατικού έκθεσης του smartphone σας, η οποία στη συνέχεια τους συγκρίνει με τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι αποθηκευμένοι στο αρχείο έκθεσης του smartphone σας. Εάν η λειτουργία καταγραφής έκθεσης του smartphone σας εντοπίσει αντιστοιχία, διαβιβάζει τα στοιχεία επαφής (ημερομηνία, διάρκεια, ισχύς σήματος) στην εφαρμογή, αλλά όχι το τυχαίο αναγνωριστικό της εν λόγω επαφής.
Σε περίπτωση επαφής, η εφαρμογή αναλύει τα στοιχεία επαφής που παρέχονται από τη λειτουργία καταγραφής περιστατικού έκθεσης, προκειμένου να προσδιορίσει τον ατομικό σας κίνδυνο μόλυνσης. Ο αλγόριθμος αξιολόγησης που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται τα στοιχεία επαφής (για παράδειγμα, πως η διάρκεια μιας επαφής επηρεάζει τον κίνδυνο μόλυνσης) βασίζεται στα τρέχοντα επιστημονικά ευρήματα και στις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ΥΥ, Κύπρου. Για να λαμβάνονται υπόψη τα νέα ευρήματα όταν προκύπτουν, μπορεί να αναβαθμίσουμε τον αλγόριθμο αξιολόγησης προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του. Οι ρυθμίσεις για τον αλγόριθμο αξιολόγησης αποστέλλονται στην εφαρμογή μαζί με τον κατάλογο των τυχαίων ταυτοτήτων των θετικών χρηστών. Ο εντοπισμός του κινδύνου μόλυνσης πραγματοποιείται μόνο τοπικά στο smartphone σας, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός διαδικτύου. Μόλις εντοπιστεί, ο κίνδυνος μόλυνσης αποθηκεύεται επίσης μόνο στην εφαρμογή και δεν μεταδίδεται σε άλλους αποδέκτες .
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων πρόσβασής σας, των δεδομένων επαφής σας και, κατά περίπτωση, των δεδομένων υγείας (εάν η εφαρμογή κρίνει ότι μπορεί να έχετε προσβληθεί από COVID-19) που περιγράφεται ανωτέρω είναι η συγκατάθεσή σας την οποία δώσατε όταν ενεργοποιήσατε τη λειτουργία καταγραφής περιστατικού έκθεσης. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα υγείας περιλαμβάνουν τα ψευδωνυμοποιημένα κλειδιά μόλυνσης/έκθεσής του χρήστη, την ημερομηνία εξέτασης του χρήστη για τη νόσο COVID-19 και την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.

β. Χρήση της εφαρμογής μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς
Εφόσον χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή δεν χρησιμοποιείτε κανένα από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής που αναφέρονται ανωτέρω και δεν εισάγετε δεδομένα, τότε η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο τοπικά στο smartphone σας και δεν δημιουργούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα ΔΕΝ αποστέλλονται εκτός της εφαρμογής σε καμία περίπτωση και αυτό το μέρος δεν έχει καμία σχέση με τις πληροφορίες που αποστέλλονται στο σύστημα σε περίπτωση αναφερόμενης λοίμωξης.


8. Ποιες άδειες και λειτουργίες απαιτεί η εφαρμογή;
Η εφαρμογή απαιτεί πρόσβαση σε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις διεπαφές του smartphone σας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χορηγήσετε στην εφαρμογή ορισμένες άδειες. Οι άδειες προγραμματίζονται διαφορετικά από διαφορετικούς κατασκευαστές. Για παράδειγμα, οι ατομικές άδειες μπορούν να συνδυάζονται σε κατηγορίες αδειών, στις οποίες μπορείτε να συμφωνείτε μόνο με την κατηγορία άδειας στο σύνολό της. Σημειωτέων ότι εάν δεν επιτραπεί η πρόσβαση στην εφαρμογή, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια ή όλα τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής.

α. Τεχνικές απαιτήσεις (smartphone)
Διαδίκτυο
Η εφαρμογή απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λειτουργία «Ανίχνευση Έκθεσης», ώστε ο χρήστης να μπορεί να λαμβάνει κλειδιά από χρήστες οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό SARS-CoV-2 και να διαβιβάζει τα δικά του κλειδιά σε περίπτωση θετικής διάγνωσης του ιδίου, μέσω του συστήματος διακομιστή της εφαρμογής.
Bluetooth
Η διεπαφή Bluetooth του smartphone σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ώστε το smartphone σας να καταγράφει τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς από άλλα smartphone και να τα αποθηκεύει στον κατάλογο έκθεσης της συσκευής.

Λειτουργία στο παρασκήνιο
Η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο (δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά την εφαρμογή) για να μπορεί να εντοπίζει αυτόματα το επίπεδο ρίσκου σας και να αναζητά το καθεστώς μιας καταχωρισμένης εξέτασης. Εάν αρνηθείτε την άδεια λειτουργίας της εφαρμογής στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος του smartphone σας, πρέπει να τρέξετε όλες τις ενέργειες στην ίδια την εφαρμογή.

β. Τηλέφωνα smartphone Android
Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Android, πρέπει να ενεργοποιηθούν τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά του συστήματος:
● Ειδοποιήσεις έκθεσης στη νόσο COVID-19
Η λειτουργία καταγραφής περιστατικού έκθεσης της εφαρμογής απαιτεί αυτή τη λειτουργία. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμη η έκθεση επαφής με τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς των επαφών σας. Η λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη εντός της εφαρμογής, ώστε να μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο ημερολόγιο έκθεσης.
● Τοποθεσία
Η υπηρεσία εντοπισμού του smartphone σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ώστε η συσκευή σας να αναζητά σήματα Bluetooth από άλλα smartphone τηλέφωνα. Σημειωτέων ότι δεν συλλέγονται δεδομένα τοποθεσίας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.
● Ειδοποιήσεις
Ο χρήστης ενημερώνεται τοπικά στο κινητό του για τον εντοπισθέντα κίνδυνο. Η αναγκαία λειτουργία ειδοποίησης είναι ήδη ενεργοποιημένη στο λειτουργικό σύστημα.

γ. iPhones (Apple iOS)
Εάν χρησιμοποιείτε iPhone, πρέπει να ενεργοποιηθούν τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτηριστικά του συστήματος:
● Καταγραφή έκθεσης της νόσου COVID-19
● Η λειτουργία καταγραφής περιστατικού έκθεσης της εφαρμογής απαιτεί αυτή τη λειτουργεία. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμη η έκθεση επαφής με τους τυχαίους αναγνωριστικούς κωδικούς των επαφών σας. Η λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη εντός της εφαρμογής, ώστε να μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο ημερολόγιο έκθεσης.
● Ειδοποιήσεις
Ο χρήστης ενημερώνεται τοπικά για τον εντοπισθέντα κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιούνται οι ειδοποιήσεις.


9. Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα;
Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην εφαρμογή διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες της εφαρμογής: Ο κατάλογος των τυχαίων αναγνωριστικών κωδικών των χρηστών που έχουν κοινοποιήσει θετικό αποτέλεσμα εξέτασης θα διαγραφεί αμέσως από την εφαρμογή και επίσης θα διαγράφονται αυτόματα από το αρχείο έκθεσης του smartphone σας μετά από 14 ημέρες. Το ΥΥ δεν έχει κανένα τρόπο να επηρεάσει τη διαγραφή των δεδομένων επικοινωνίας στο μητρώο έκθεσης του smartphone σας (συμπεριλαμβανομένων των δικών σας τυχαίων αναγνωριστικών κωδικών) και των δεδομένων επαφής σε άλλα smartphone κινητά, καθώς αυτή η λειτουργία παρέχεται από την Apple ή την Google. Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή εξαρτάται από το τι έχει καθορίσει η Apple ή η Google. Επί του παρόντος, τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 ημέρες. Μπορεί επίσης να είναι δυνατή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία που παρέχουν η Apple και η Google, η χειροκίνητη διαγραφή δεδομένων στις ρυθμίσεις του συστήματος της συσκευής σας.


10. Ποιος θα λάβει τα δεδομένα σας;
Εάν έχετε προσβληθεί από τη νόσο COVID-19 και έχετε ως στόχο να προειδοποιήσετε εθελοντικά άλλους χρήστες, τα τυχαία κλειδιά σας από τις τελευταίες 14 ημέρες θα μεταφερθούν στην εφαρμογή των smartphone άλλων χρηστών, μέσω του εθνικού εξυπηρετητή (δείτε ερώτηση 7α για επεξήγηση των τυχαίων κλειδιών). Ο εξυπηρετητής θα αποθηκεύει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της εξέτασης COVID-19 και την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.
Το ΥΥ ανέθεσε στην KIOS CoE να θέσει σε λειτουργία και να συντηρεί μέρος της τεχνικής υποδομής της εφαρμογής (π.χ. σύστημα εξυπηρετητή), πράγμα που σημαίνει ότι το εν λόγω κέντρο είναι ο εκτελών την επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και ενεργεί εξ ονόματος του ΥΥ (άρθρο 28 του ΓΚΠΔ).
Διαφορετικά, το ΥΥ θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συγκέντρωσε σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής σε τρίτους μόνο εάν το ΥΥ είναι νομικά υποχρεωμένο να το πράξει ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για νομικές ενέργειες ή ποινικές διώξεις σε περίπτωση επιθέσεων κατά της τεχνικής υποδομής της εφαρμογής. Σε άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά κανόνα δεν διαβιβάζονται. Σημειώνουμε ότι, δεδομένου ότι η Κύπρος συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια των εφαρμογών συντονισμένης ιχνηλάτησης επαφών σε κάθε κράτος μέλος, τα δεδομένα του χρήστη (δηλ. ψευδωνυμοποιημένα κλειδιά μόλυνσης/έκθεσης, ημερομηνία εξέτασης του χρήστη για τη νόσο COVID-19 και ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων) διαβιβάζονται με τη συγκατάθεση του χρήστη στους από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας άλλων χωρών μελών της ΕΕ μέσω του EFGS.


11. Τι είναι το EFGS και μοιράζονται τα δεδομένα με άλλες χώρες;
Το EFGS (European Federation Gateway Service) είναι μια υπηρεσία την οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε κάθε Ευρωπαίος πολίτης να μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις έκθεσης εάν έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο πολίτη. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών (δηλαδή, ψευδωνυμοποιημένα κλειδιά μόλυνσης/έκθεσης, ημερομηνία εξέτασης του χρήστη για τη νόσο COVID-19 και ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων) από κάθε χώρα μέλος της ΕΕ, καθώς και για την ανταλλαγή των εν λόγω δεδομένων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Η εκτελεστική απόφαση σχετικά με το EFGS είναι διαθέσιμη εδώ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1023&from=EN
Τα δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές στην Κύπρο. Δεδομένου ότι η Κύπρος όπως αναφέρθηκε θα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία μαζί με πολλές χώρες της ΕΕ για τον συντονισμό εφαρμογών ανίχνευσης επαφών, τα δεδομένα του χρήστη (π.χ. διαγνωστικά κλειδιά, η ημερομηνία εξέτασης COVID-19 του χρήστη και η ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων) κοινοποιούνται με τη συγκατάθεση του χρήστη στους από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας (joint controllers) άλλων χωρών μελών της ΕΕ μέσω του EFGS.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό εδώ https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en καθώς και μια συγκεκριμένη λίστα χωρών της ΕΕ με διαλειτουργικές εφαρμογές εδώ https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_en
Η λίστα των κοινών ελεγκτών βρίσκεται εδώ σε μορφή https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/gateway_jointcontrollers_en.pdf ή μπορεί να ανακτηθεί σε ενημερωμένη μορφή από τον ιστότοπο εγγράφων του δικτύου eHealth εδώ https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
Αυτό επιτρέπει σε όλες τις επίσημες εφαρμογές ιχνηλάτησης COVID-19 κάθε Κράτους Μέλους της Ε.Ε., οι οποίες είναι συνδεδεμένες στον κοινόχρηστο διακομιστή ανταλλαγής EFGS, να ανακτούν τις τρέχουσες λίστες μολυσμένων κλειδιών από όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες που βρίσκονται επί του παρόντος στο εξωτερικό για διακοπές ή επαγγελματικά ταξίδια για παράδειγμα, μπορούν επίσης να ειδοποιηθούν. Όλα τα δεδομένα υπόκεινται στις αυστηρές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και την εκτελεστική απόφαση 2020/1023 της Επιτροπής της ΕΕ, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης ΕΕ 2019/1765 όσον αφορά τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών εφαρμογών ανίχνευσης επαφών και προειδοποίησης για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 (διατίθεται στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?lang1=EL&lang2=choose&lang3=choose&uri=CELEX:32020D1023).


12. Ανάκληση συγκατάθεσης
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχετε εκχωρήσει στο ΥΥ στην εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι:
1. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας συνέβη πριν από την απόσυρση και
2. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα δεδομένα (δηλ. Τα κλειδιά διάγνωσης, την ημερομηνία εξέτασης, την ημερομηνία των συμπτωμάτων) και τα αναγνωριστικά που έχουν ήδη μεταδοθεί μετά τη συγκατάθεσή σας. Αυτό συμβαίνει επειδή μόλις συναινέσετε στην κοινή χρήση αυτών, μεταδίδονται στον διακομιστή Κύπρου, στο EFGS και σε άλλους χρήστες και το ΥΥ δεν έχει κανένα τρόπο να παρεμβαίνει.
Ως εκ τούτου, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα ισχύει για αυτά τα δεδομένα και τα αναγνωριστικά που έχουν ήδη κοινοποιηθεί, αλλά ισχύει μόνο για εκείνα τα αναγνωριστικά που δεν έχουν ήδη κοινοποιηθεί

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που σχετίζεται με την ειδοποίηση έκθεσης:
1. για συσκευές με iOS έκδοση 13.5 ή 13.6, επιλέξτε τα ακόλουθα: Ρυθμίσεις συστήματος> Απόρρητο> Υγεία> COVID-19 Καταγραφή έκθεσης -> Απενεργοποίηση καταγραφής έκθεσης.
2. για συσκευές με iOS έκδοση 14, επιλέξτε Ρυθμίσεις συστήματος> Ειδοποιήσεις έκθεσης> Απενεργοποίηση καταγραφής έκθεσης.
3. για συσκευές με σύστημα Android, επιλέξτε τα ακόλουθα: Ρυθμίσεις -> Google -> Ειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο έκθεσης σε COVID-19 -> Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων σχετικά με τον κίνδυνο έκθεσης και μετά την επιβεβαίωση του χρήστη, η ειδοποίηση έκθεσης θα σταματήσει να λειτουργεί.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την κοινή χρήση τυχαίων αναγνωριστικών:
• Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις" στην εφαρμογή CovTracer και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο "Διαγραφή των δεδομένων μου", για να αφαιρεθούν τα δεδομένα σας αμέσως από το τηλέφωνό σας. Σημειώστε ωστόσο ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό δεν θα επηρεάσει και δεν μπορεί να επηρεάσει τυχόν αναγνωριστικά που έχουν ήδη μεταδοθεί καθώς δεν έχουμε τρόπο παρέμβασης σε δεδομένα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί.


13. Μπορώ να δω τον κώδικα της εφαρμογής;

O κώδικας της εφαρμογής βρίσκεται διαθέσιμος στη σελίδα του CYENS στο GitHub:

https://github.com/CYENS-Center-of-Excellence/CovTracer-EN

14. Τα άλλα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων
Εάν το ΥΥ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:
● Δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 20 και 21 του ΓΚΠΔ,
● Δικαίωμα επικοινωνίας με το ΥΥ για να εκφράσετε τις ανησυχίες σας (άρθρο 38 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ) και
● Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, όπως το Κυπριακό Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων (στα αγγλικά EDPO).
● Δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για το αρμόδιο τμήμα του ΥΥ:
● Email: MPHS_DPO@mphs.moh.gov.cy
● Αριθμός τηλεφώνου. : 00357 22605603
● Διεύθυνση: Τμήμα Υπηρεσιών Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Οδός Προδρόμου 1 & Χιλώνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος